Suma jeoteknik

Fore Kazık Çalışması, Fore kazık, fore kazikFore Kazık, foraj ile zeminde boşluk oluşturup yerinde dökülen ve çapı 45 cm den büyük betonarme kazıkların genel adıdır. Çapı 45 cm den küçük olanlar ise mini kazık olarak adlandırılır.
Delme işlemi, yüksek tork kapasitesine sahip, kendi boru sürebilen, teleskobik kuleli hidrolik delgi makinaları ile yapılır.
Delme genelde auger ile yapılır. Sert tabakaların geçilmesinde kaya matkabı, gevşek sulu zeminlerde kova ( baget) kullanılır. Kendini tutamayan sulu zeminlerde delgiye paralel olarak kuyuya muhafaza borusu sürülür. Delme işlemini müteakip kuyuya donatılı kafes indirilir ve kuyu içi betonlanır.

Fore Kazık İle İksa Yapımı

Fore Kazık ile Zemin İyleştırme

FORE KAZIKLAR

Yerinde dökme delme kazıklar (fore kazıklar) çoğunlukla gruplar halinde veya tekil olarak, yapıların altında, üst yapı yüklerini istenilen dayanıma sahip derin tabakalara iletmek üzere derin temel elemanları olarak uygulanan betonarme elemanlardır. Derin kazılarda düşey iksa elemanı olarak da kullanılmaktadırlar.
Prefabrik hazırlanan ve yerine çakma suretiyle oturtulan kazıklara göre üstünlüğü sürtünme değerlerinin çok daha yüksek olması ve bu şekilde daha kısa kazıklar ile yeterli değerlerin sağlanmasıdır. Yapımı prefabrik kazıklara göre daha zor olmasına karşın, yapının yapılacağı alanın çevresinde dinamik hareketlere hassas yapılar olduğunda uygulanması zorunlu kalabilir.
Zemin yapısına, yapılacak yapılara ve kazı derinliklerine bağlı olarak genellikle Ø50-Ø200cm arası çaplarda imal edilir. Delgi zemin yapısına, yeraltı su seviyesine göre uygun delgi ataşmanları kullanılarak yapılır. Dolgu ve kendini tutamayan zeminlerde geçici kılıf boru ve gerekmesi halinde bentonit solüsyonu kullanılarak imalat yapılır.

İMALAT YÖNTEMİ
Fore kazık yapımında birbirinden farklı teknikler mevcut olmakla beraber, genel olarak imalat sıralaması aşağıdaki gibidir:

Fore Kazık Yapımı
Muhafaza borusunun yerleştirilmesi
Zemin şartlarına bağlı olarak, kuyu stabilitesinin sağlanabilmesi için muhafaza borusu sürülür. Muhafaza borusunun sürülmesi ve çıkarılması için farklı ekipman ve teknikler mevcuttur.
Delgi yapılması
Foraj (delgi) / Kazı işlemi zemin tipine bağlı olarak auger, bucket ve core barrel ekipmanları yardımı ile yapılır.
Donatı kafesinin yerleştirilmesi
Tasarım uzunluğunda hazırlanan ve bağlanan donatı kafesleri, kuyuya kazık makinesi veya servis vinci yardımı ile indirilir.
Beton dökümü
Betonlama işlemi tremie yöntemi ile dipten yukarıya doğru yapılır.
Muhafaza borusunun çıkarılması
Beton dökümünden sonra muhafaza borusu çıkarılır.

 

Fore Kazık İle İksa Yapımı Fotoğrafları

Fore Kazık Çalışma Alanları

Fore Kazık İle İksa Yapımı

Ankrajlar, genel anlamı ile yapısal bir elemanı başka bir eleman ya da malzemeye sabitleyerek birlikte çalışır hale getiren yapısal elemanlardır. Zemin ankrajları sadece yapıları zemine sabitlemekle kalmayıp, zemin kütlesi, hidrostatik kuvvetler ve dış yükler kaynaklı çekme kuvvetlerini karşılayarak, bunları potansiyel göçme yüzeylerinin gerisinde tekrar zemine aktarır. Yapının dönme başta olmak üzere göçmesine neden olabilecek moment kuvvetlerine karşı koymasına yardımcı olur.

UYGULAMA ALANLARI
İksa / İstinat Duvarları Güçlendirme
Şev Stabilizasyonu
Kaldırma Kuvvetine Karşı Destek
Betonarme Baraj Gövdesi Stabilizasyonu

Ankrajlar servis ömrüne göre iki tiptir; geçici ankrajlar (servis süresi 2 yıldan az olan ankrajlar) ve kalıcı ankrajlar (servis süresi yapı ömrüne eşit olan ankrajlar).

İMALAT YÖNTEMİ
Zemin ankrajları için imalat sıralaması genel olarak aşağıdaki gibidir:

Fore Kazık Çalışması, Fore kazık, fore kazikDonatı montajı
Ankrajda kullanılacak donatı hazırlanır.
Delgi yapılması
Delgi işlemi paletli hidrolik delici vasıtası ile yapılır. Zemin özelliklerine göre, delici olarak auger, rotary, matkap, dipten ya da üstten darbeli çekiç kullanılabilir.
Donatının yerleştirilmesi
Önceden hazırlanmış olan donatı delik içerisine monte edilir.
Enjeksiyon
Kuyu içerisine, enjeksiyon boruları yardımıyla enjeksiyon yapılır.
Germe / Kilitleme
Germe işlemi, enjeksiyon belirli dayanıma ulaştıktan sonra yapılır. Gerilme plakası ve ankraj kafası takıldıktan sonra hidrolik kriko yardımı ile donatı gerilir, test edilir ve çalışma yüküne ya da şartnamede belirtilen yüzdesine gerilerek kilitlenir.

Fore Kazık ile Zemin İyileştirme Resimleri

Açıklama

 

Yerinde dökme delme kazıklar (fore kazıklar) çoğunlukla gruplar halinde veya tekil olarak,yapıların altında,üst yapı yüklerini istenilen dayanıma sahip derin tabakalara iletmek üzere derin temel elemanları olarak uy-gulanan betonarme elemanlardır.Derin kazılarda düşey iksa elemanı olarak da kullanılmaktadırlar.Prefabrik hazırlanan ve yerine çakma suretiyleoturtulan kazıklara göre üstünlüğü sürtünme değerlerinin çok daha yüksek olması ve bu şekilde daha kısa kazıklarile yeterli değerlerin sağlanmasıdır. Yapımı prefabrik kazıklara göre daha zor olmasına karşın, yapının yapılacağıalanın çevresinde dinamik hareketlere hassas yapılar olduğunda uygulanması zorunlu kalabilir.Zemin yapısına,yapılacak yapılara ve kazı derinliklerine bağlı olarak genellikle Ø50-Ø200cm arası çaplarda imal edilir. Delgizemin yapısına, yeraltı su seviyesine göre uygun delgi ataşmanları kullanılarak yapılır. Dolgu ve kendinitutamayan zeminlerde geçici kılıf boru ve gerekmesi halinde bentonit solüsyonu kullanılarak imalat yapılır.İMALAT YÖNTEMİ Fore kazık yapımında birbirinden farklı teknikler mevcut olmakla beraber, genel olarak imalat sıralaması aşağıdaki gibidir:
Fore Kazık Çalışması, Fore kazık, fore kazikDonatı montajı 
Ankrajda kullanılacak donatı hazırlanır.
Delgi yapılması
Delgi işlemi paletli hidrolik delici vasıtası ile yapılır. Zemin özelliklerine göre, delici olarak auger, rotary, matkap, dipten ya da üstten darbeli çekiç kullanılabilir.
Donatının yerleştirilmesi
Önceden hazırlanmış olan donatı delik içerisine monte edilir.
Enjeksiyon
Kuyu içerisine, enjeksiyon boruları yardımıyla enjeksiyon yapılır.
Germe / Kilitleme
Germe işlemi, enjeksiyon belirli dayanıma ulaştıktan sonra yapılır. Gerilme plakası ve ankraj kafası takıldıktan sonra hidrolik kriko yardımı ile donatı gerilir, test edilir ve çalışma yüküne ya da şartnamede belirtilen yüzdesine gerilerek kilitlenir.