Suma jeoteknik

Yerinde dökme delme kazıklar (fore kazıklar) çoğunlukla gruplar halinde veya tekil olarak,yapıların altında,üst yapı yüklerini istenilen dayanıma sahip derin tabakalara iletmek üzere derin temel elemanları olarak uy-gulanan betonarme elemanlardır.Derin kazılarda düşey iksa elemanı olarak da kullanılmaktadırlar.Prefabrik hazırlanan ve yerine çakma suretiyleoturtulan kazıklara göre üstünlüğü sürtünme değerlerinin çok daha yüksek olması ve bu şekilde daha kısa kazıklarile yeterli değerlerin sağlanmasıdır. Yapımı prefabrik kazıklara göre daha zor olmasına karşın, yapının yapılacağıalanın çevresinde dinamik hareketlere hassas yapılar olduğunda uygulanması zorunlu kalabilir.Zemin yapısına,yapılacak yapılara ve kazı derinliklerine bağlı olarak genellikle Ø50-Ø200cm arası çaplarda imal edilir. Delgizemin yapısına, yeraltı su seviyesine göre uygun delgi ataşmanları kullanılarak yapılır. Dolgu ve kendinitutamayan zeminlerde geçici kılıf boru ve gerekmesi halinde bentonit solüsyonu kullanılarak imalat yapılır.

İMALAT YÖNTEMİ

Fore kazık yapımında birbirinden farklı teknikler mevcut olmakla beraber, genel olarak imalat sıralaması aşağıdaki gibidir:

Donatı montajı

Ankrajda kullanılacak donatı hazırlanır.

Delgi yapılması

Delgi işlemi paletli hidrolik delici vasıtası ile yapılır. Zemin özelliklerine göre, delici olarak auger, rotary, matkap, dipten ya da üstten darbeli çekiç kullanılabilir.

Donatının yerleştirilmesi

Önceden hazırlanmış olan donatı delik içerisine monte edilir.

Enjeksiyon

Kuyu içerisine, enjeksiyon boruları yardımıyla enjeksiyon yapılır.

Germe / Kilitleme

Germe işlemi, enjeksiyon belirli dayanıma ulaştıktan sonra yapılır. Gerilme plakası ve ankraj kafası takıldıktan sonra hidrolik kriko yardımı ile donatı gerilir, test edilir ve çalışma yüküne ya da şartnamede belirtilen yüzdesine gerilerek kilitlenir.