Suma jeoteknik

Suma Jeo Teknik Faaliyet Alanları

 

  • Jet graout
  • Zemin Etüdü
  • Zemin İyileştirme
  • Maden Sondajları
  • Ankraj