Suma jeoteknik

Ankrajlar, genel anlamı ile yapısal bir elemanı başka bir eleman ya da malzemeye sabitleyerek birlikte çalışır hale getiren yapısal elemanlardır. Zemin ankrajları sadece yapıları zemine sabitlemekle kalmayıp, zemin kütlesi, hidrostatik kuvvetler ve dış yükler kaynaklı çekme kuvvetlerini karşılayarak, bunları potansiyel göçme yüzeylerinin gerisinde tekrar zemine aktarır. Yapının dönme başta olmak üzere göçmesine neden olabilecek moment kuvvetlerine karşı koymasına yardımcı olur.

UYGULAMA ALANLARI

İksa / İstinat Duvarları Güçlendirme
Şev Stabilizasyonu
Kaldırma Kuvvetine Karşı Destek
Betonarme Baraj Gövdesi Stabilizasyonu Ankrajlar servis ömrüne göre iki tiptir; geçici ankrajlar (servis süresi 2 yıldan az olan ankrajlar) ve kalıcı ankrajlar (servis süresi yapı ömrüne eşit olan ankrajlar).

İMALAT YÖNTEMİ

Zemin ankrajları için imalat sıralaması genel olarak aşağıdaki gibidir:

Donatı montajı
Ankrajda kullanılacak donatı hazırlanır.
Delgi yapılması
Delgi işlemi paletli hidrolik delici vasıtası ile yapılır. Zemin özelliklerine göre, delici olarak auger, rotary, matkap, dipten ya da üstten darbeli çekiç kullanılabilir.
Donatının yerleştirilmesi
Önceden hazırlanmış olan donatı delik içerisine monte edilir.
Enjeksiyon
Kuyu içerisine, enjeksiyon boruları yardımıyla enjeksiyon yapılır.
Germe / Kilitleme
Germe işlemi, enjeksiyon belirli dayanıma ulaştıktan sonra yapılır. Gerilme plakası ve ankraj kafası takıldıktan sonra hidrolik kriko yardımı ile donatı gerilir, test edilir ve çalışma yüküne ya da şartnamede belirtilen yüzdesine gerilerek kilitlenir.

Videoyu oynat