Suma jeoteknik

JEt Groud Santral-Pompa

Jet Grout İle Oluşturulan Kolon

Jet Grout Kazık

JEt Groud Santral-Pompa

Açıklama

 

Jet Grout tekniği, tasarım derinliğine kadar delgi yapılarak, yüksek püskürtme basıncı ile zeminin aşındırılması ve çimento şerbetinin parçalanan zemin ile yer değiştirmesi, karışması ve zemin boşluklarına enjekte olması ile silindirik bir kolon (soilcrete) oluşturulması esasına dayanan bir zemin iyileştirme yöntemidir.
Neredeyse tüm zemin tiplerine uygulanabilir. Alternatif metotlara göre daha hızlıdır. Dar alanlarda ve bina içlerinde uygulanabilir. Mevcut yapıların güçlendirilmesi için idealdir. Yapılara zararlı titreşimler yaymaz. Altyapı ve gömülü yapıların yakınında sorunsuzca uygulanabilir. Geleneksel Enjeksiyon yöntemlerinin aksine, kolon ve iyileştirme sonrası zemin dayanımları net olarak belirlenebilir.
Jet Enjeksiyon, bir enjeksiyon yönteminden çok bir karışım yada yer değiştirme yöntemine benzer.

Fore Kazık Çalışması, Fore kazık, fore kazikUYGULAMA ALANLARI
Temel / Yapı Desteği
Kazı / İksa Desteği
Geçirimsizlik Duvarı
Yer altı suyu Kontrolü
Tünel ve Zemin Stabilizasyonu
Mevcut Yapıların Güçlendirmesi

İMALAT YÖNTEMİ
Jet grout yönteminde; paletli hidrolik delici vasıtası ile aşındırılarak delgi yapıldıktan sonra delme takımı sabit adım ve süreyle geri çekilirken yüksek basınçlı pompa ile takımın uç kısmına gönderilen basınçlı enjeksiyon, yine delme takımının uç kısmında bulunan özel püskürtücüler vasıtası ile zemine püskürtülerek silindirik bir kolon (soilcrete) elde edilir. Genel olarak üç farklı yöntem ile imal edilirler:
Tek Akışkanlı Yöntem

Sadece enjeksiyon kullanılır

Çift Akışkanlı Yöntem
Genellikle enjeksiyon ve basınçlı hava kullanılır.
Üç Akışkanlı Yöntem
Enjeksiyon, basınçlı hava ve basınçlı su kullanılır.

 

Jet Grouting Nasıl Yapılır ( Video )