Suma jeoteknik

FORE KAZIKLAR

 

 

Yerinde dökme delme kazıklar (fore kazıklar) çoğunlukla gruplar halinde veya tekil olarak, yapıların altında, üst yapı yüklerini istenilen dayanıma sahip derin tabakalara iletmek üzere derin temel elemanları olarak uygulanan betonarme elemanlardır. Derin kazılarda düşey iksa elemanı olarak da kullanılmaktadırlar.
Prefabrik hazırlanan ve yerine çakma suretiyle oturtulan kazıklara göre üstünlüğü sürtünme değerlerinin çok daha yüksek olması ve bu şekilde daha kısa kazıklar ile yeterli değerlerin sağlanmasıdır. Yapımı prefabrik kazıklara göre daha zor olmasına karşın, yapının yapılacağı alanın çevresinde dinamik hareketlere hassas yapılar olduğunda uygulanması zorunlu kalabilir.
Zemin yapısına, yapılacak yapılara ve kazı derinliklerine bağlı olarak genellikle Ø50-Ø200cm arası çaplarda imal edilir. Delgi zemin yapısına, yeraltı su seviyesine göre uygun delgi ataşmanları kullanılarak yapılır. Dolgu ve kendini tutamayan zeminlerde geçici kılıf boru ve gerekmesi halinde bentonit solüsyonu kullanılarak imalat yapılır.

Fore Kazık YapımıİMALAT YÖNTEMİ
Fore kazık yapımında birbirinden farklı teknikler mevcut olmakla beraber, genel olarak imalat sıralaması aşağıdaki gibidir:
Muhafaza borusunun yerleştirilmesi
Zemin şartlarına bağlı olarak, kuyu stabilitesinin sağlanabilmesi için muhafaza borusu sürülür. Muhafaza borusunun sürülmesi ve çıkarılması için farklı ekipman ve teknikler mevcuttur.
Delgi yapılması
Foraj (delgi) / Kazı işlemi zemin tipine bağlı olarak auger, bucket ve core barrel ekipmanları yardımı ile yapılır.
Donatı kafesinin yerleştirilmesi
Tasarım uzunluğunda hazırlanan ve bağlanan donatı kafesleri, kuyuya kazık makinesi veya servis vinci yardımı ile indirilir.
Beton dökümü
Betonlama işlemi tremie yöntemi ile dipten yukarıya doğru yapılır.
Muhafaza borusunun çıkarılması
Beton dökümünden sonra muhafaza borusu çıkarılır.